Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.ananaswarsaw.pl (dalej: Ananas) prowadzony jest przez:

Ananas Kaja Krześniak

ul. Madalińskiego 45/47/25

02-544 Warszawa

– wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 5213750992, Regon: 365612329 telefon: 534 974 592, e-mail: ananas.warsaw@gmail.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Ananas, składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Kupującego oraz zasad zwrotów i reklamacji.
2. Do korzystania ze sklepu internetowego Ananas niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu sieci komórkowej lub stacjonarnego.
3. Ananas w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego i przerwy nie wynikające z winy właściciela serwisu, a także spowodowane nimi możliwe opóźnienia w realizacji zamówień.
4. Ananas zobowiązuje się do dostarczania klientowi produktów wolnych od wad.

 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego Ananas.
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Ananas należy właściwie wypełnić formularz zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru tj. imię i nazwisko, dokładny adres kupującego, dokładny adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Powyższe dane mogą być użyte przez Ananas w celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego Ananas przy wybranych produktach w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Procedura składania zamówienia składa się z następujących etapów:

a) DODAJ DO KOSZYKA – polecenie znajdujące się przy każdym produkcie, umożliwiające wybór produktów, które Kupujący chce zamówić,
b) WYBIERZ SPOSÓB DOSTAWY – wybór preferowanego przez Kupującego sposobu dostawy.
c) WYBIERZ SPOSÓB PŁATNOŚCI – wybór preferowanej przez Kupującego formy płatności.
d) PODSUMOWANIE – informacja o wartości, wysyłce i płatności za zamówienie.
d) DANE PŁATNIKA – Kupujący podaje adres do wysyłki zamówionych produktów, a także dane do faktury (opcjonalnie),
e) PRZEGLĄD – ostateczna możliwość edycji zamówienia,
f) POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ (ZAPŁAĆ ZA ZAMÓWIENIE). Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie Ananas oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od Ananas potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie przez Ananas złożonej przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży.
7. Zamówiony przez Kupującego towar może zostać dostarczony:

a) na wskazany podczas zamówienia adres,
b) 
lub do wskazanego przez Kupującego Paczkomatu InPost

8. Ananas zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wybranych produktów. Ponadto Ananas ma prawo wyłączenia wybranych form dostawy i płatności dla Kupującego, w przypadku gdy zamawia on notorycznie produkty i ich nie odbiera lub składa zamówienia i je anuluje. Ponowne włączenie dla Kupującego zablokowanych form dostawy i sposobów płatności może nastąpić po wysłaniu drogą elektroniczną prośby o ich przywrócenie, a także po złożeniu 2 kolejnych zamówień opłaconych z góry i odebraniu przesyłek w ustalonym terminie.

 
3. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW W MAGAZYNIE

1. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Kupującego produktu lub gdy jego zakup od dostawcy Ananas nie będzie możliwy w określonym czasie, Ananas poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu ustalenia innego terminu dostawy lub zmiany zamówienia, w tym:

a) anulowania zamówienia w całości (w tym przypadku Ananas będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowania części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
c) podział zamówienia – część zamówienia zostanie zrealizowana od razu, natomiast druga część zamówienia, której realizacja nie jest możliwa natychmiast, zostanie zrealizowana w nowo ustalonym terminie (Kupujący nie będzie ponosił kosztów dodatkowej wysyłki produktów z drugiej części zamówienia).

2. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia w sytuacji określonej w ustępie poprzedzającym Ananas zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę w przeciągi 14 (czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia.

 


4. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego do momentu finalnego przygotowania do wysyłki przez Ananas przesyłki z zamówionym towarem.
2. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu poprzez stronę sklepu internetowego Ananas lub też drogą poczty elektronicznej.
3. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć:

a) rezygnacji z całości zamówienia,
b) rezygnacji z części zamówienia,
c) adresu dostawy i telefonu kontaktowego,
d) danych na fakturze.

4. W przypadku rezygnacji z części lub z całości zamówienia, jeżeli Kupujący opłacił zamówienie z góry (tzw. przedpłata na konto), Ananas dokona zwrotu całości lub części (przy rezygnacji z części zamówienia) przelanej kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania od Kupującego informacji o rezygnacji. Zasady zwrotu należności opisane są szczegółowo w dalszej części niniejszego regulaminu.
5. Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w procesie składania zamówienia.

 

5. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Ananas realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się z pracownikiem Ananas w celu ustalenia takiej możliwości, czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat itp.
2. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone na terenie Polski Klient może dokonać opłaty w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem bankowym – realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez ananaswarsaw.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta poprzez zaksięgowanie płatności na koncie ananaswarsaw.pl
b) płatność za pomocą portalu Przelewy24

3. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone poza granicami Polski płatności można dokonać przelewem bankowym po uprzednim skontaktowaniu się z Ananas lub za pośrednictwem serwisu PayPal. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Ananas wpłaty na konto bankowe sklepu Ananas lub konto PayPal.

4. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego złożenia. Brak wpłaty w tym terminie równoznaczny jest z anulowaniem zamówienia przez Kupującego.

 


6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas dostawy zamówionego towaru na terenie Polski, od chwili nadania przesyłki wynosi: – 1- 3 dni robocze – przesyłka nadawana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Kupującym indywidualnie.
3. Ananas nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn zależnych od Kupującego (m. in. podanie przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).
4. Czas realizacji zamówień może się wydłużyć w związku z chwilowymi brakami towaru w magazynie. W tym przypadku Kupujący zostanie poinformowany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i będzie mógł anulować zamówienie, jeśli czas dostawy będzie dla niego nieodpowiedni.
5. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wybranej opcji, znajduje się poniżej. 

metody wysyłki
 koszty przesyłek wg kwoty zakupu
Kurier DPD11 zł
Paczkomat InPost 11 zł

 

6. W przypadku przesyłki kurierskiej, zaleca się Kupującemu otwarcie przesyłki w obecności kuriera oraz sprawdzenie czy produkty dotarły w stanie nienaruszonym. W razie zastrzeżeń Kupujący może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.

 7. CENY PRODUKTÓW

1. Wszystkie ceny na stronie sklepu internetowego Ananas są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT. Ceny podane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Cena każdego produktu podana jest przy jego prezentacji.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Kupującego na stronie Ananas.
3. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy dostępna jest w Koszyku po wyborze przez Kupującego formy dostawy zamówionego towaru.
4. Ananas zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiana ceny produktu nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

 

8. WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel sklepu internetowego Ananas jako sprzedawca, odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów w sklepie internetowym Ananas, pod warunkiem zawiadomienia Ananas o wadzie w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia niezgodności z umową.
3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Kupujący jest zobowiązany wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie sklepu oraz przesłać prawidłowo wypełniony formularz wraz z reklamowanymi produktami na adres korespondencyjny Ananas tj. Ananas Kaja Krześniak, ul. Madalińskiego 45/47/25, 02-544 Warszawa lub do Paczkomatu InPost WAW117M przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie.
4. Oprócz wypełnionego formularza reklamacji do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginalny paragon lub fakturę zakupu.
5. Ananas dołoży wszelkich starań, aby reklamacje rozpatrywane były w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Ananas przesyłki z reklamowanymi produktami. W przypadku konieczności oczekiwania na odpowiedź producenta termin ten może ulec wydłużeniu, za co Ananas nie ponosi odpowiedzialności. Kupujący może domagać się naprawy produktu lub wymiany na nowy. W przypadku kolejnej (drugiej) reklamacji tego samego produktu może odstąpić od Umowy.
6. W przypadku uznania reklamacji, Ananas zwraca Kupującemu koszty przesyłki zareklamowanego produktu. Natomiast w przypadku nie uznania reklamacji Ananas odeśle Kupującemu reklamowany towar wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji na koszt Kupującego.
7. W przypadku ewentualnych sporów Kupujący ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą pozasądowych metod rozstrzygania sporów, np. Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów (ADR).

 

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od zawartej z Ananas umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez Kupującego nie będzie skuteczne jeżeli towar nosi ślady użycia.

3. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym towarem oraz oryginalnym paragonem lub faktura zakupu, Ananas zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Kupującego cenę produktu zgodnie z postanowieniami punktu 11 regulaminu.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY:


miejscowość , dnia……………………


Oświadczenie o odstąpieniu od  umowy pośrednictwa w sprzedaży  na odległość
z dnia ………………….. nr …………………


zawartej pomiędzy:

Ananas Kaja Krześniak

ul. Madalińskiego 45/47/25

02-544 Warszawa

– wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 5213750992, Regon: 365612329, telefon: 534 974 592  , e-mail ananas.warsaw@gmail.com


Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………………………………………………………

telefony kontaktowe (dom) ……………………………………………….……. kom ……………………………………………………………….

 

Mając za podstawę art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od ww. umowy.

 

Proszę o zwrot kwoty……………………………….zł (słownie: ………………………………………………………………)

następujący rachunek bankowy…………………………………………………………………………………………………

Zwracam…………………………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

 

………………………………………………….

(PODPIS)*

 *Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz 923., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu odstąpienia od umowy zakupu dla potrzeb przeprowadzania procesu odtąpienia od umowy towaru przeze mnie zakupionego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Kupujący.
6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanych do Ananas produktów ponosi Kupujący.
7. Ananas nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

10. WYMIANA TOWARU

1. Warunkami niezbędnymi przy wymianie towaru jest dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury zakupu oraz wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego / formularza zwrotu dostępnego na stronie sklepu internetowego.

2. Przesyłki z wymienianymi produktami należy kierować na adres: Ananas Kaja Krześniak, ul. Madalińskiego 45/47/25, 02-544 Warszawa lub do Paczkomatu InPost WAW117M przy ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie.

3. Koszt dostarczenia do Ananas wymienianych produktów ponosi Kupujący.

 

11. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Ananas dokona zwrotu należności Kupującemu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w następujących przypadkach:

a) anulowania całego zamówienia lub jego części – w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Ananas dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Ananas nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Kupującego, Kupujący nie dostarczy tych danych. Ananas nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 


12. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Ananas Kaja Krześniak z siedzibą w Warszawie.
2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Ananas. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, pełny adres klienta, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Ananas informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Ananas. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail.
4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
5. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom.
6. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są prawidłowe.

 


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego Ananas nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Dostępność informacji o produktach na
stronie sklepu internetowego Ananas nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
3. 
Ananas dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego Ananas były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony internetowej sklepu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie
Ananas nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
6.
Kupujący akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Ananas statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym Ananas. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności kupujących.
7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług
Ananas korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego Ananas.
8. Ewentualne spory powstałe między
Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Ananas rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Ananas bądź jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego,  przepisów Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271), przez sąd miejscowo właściwy dla Kupującego.
9.
Ananas zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ananas, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Ananas zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.